Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

W skrócie

Jeżeli z jakiegoś powodu przedmiot, który otrzymaliście posiada wadę prosimy o taką informację na maila: biuro@serfenta.pl. Albo wyślemy Wam dobre rzeczy, albo zwrócimy pieniądze na konto, które nam podacie. Rzeczy można zwrócić na adres: SERFENTA Spółka z o.o. ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn.  Jeżeli wada powstała nie z naszej win,  ale jest to uszkodzenie związane z transportem, musicie rozwiązać to z przewoźnikiem, zgodnie z jego regulaminem.

Gdybyście chcieli zwrócić zakupioną rzecz:

Na zwrot macie 1 miesiąc czasu od zakupu. Prośbę o zwrot prosimy kierować na adres mail: biuro@serfenta.pl i do paczki dołączyć formularz zwrotu.

Jeśli nie byli byście z nich zadowoleni to można je zwrócić, na adres:  SERFENTA Spółka z o.o. ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn.

Konieczne jest: potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny albo faktura). I jak będziecie chcieli to wyślemy Wam inne rzeczy, albo zwrócimy pieniądze na konto, które nam podacie. Przesyłka podczas zwrotu odbywa się na kosz zwracającego.

 

Formularz możesz pobrać TUTAJ  

 

W każdym z tych przypadków prosimy Was o kontakt mejlowy lub telefoniczny! Postaramy się rozwiązać to jak najlepiej. 

 

Poniżej wyjątki z regulaminu:

§ VII.  ZWROTY  i REKLAMACJE

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. na następującym formularzu: LINK).

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu.

6. Aby dokonać zwrotu konieczne jest: posiadanie paragonu fiskalnego zakupu lub faktury oraz należy wypełnić formularz zwrotu. Dokumenty są dostępne w zakładce: reklamacje i zwroty.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAMACJI. RĘKOJMIA.

6. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami (i nie posiadające praw konsumenta) w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, rękojmia za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.

7. W przypadku zakupu towarów przez osoby będące konsumentami (oraz posiadające prawa konsumenta) w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zastosowanie znajdują poniższe zasady.

8. Sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie może jednak skończyć się przed terminem wygaśnięcia odpowiedzialności Serfenty z tytułu rękojmi.  Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru. W przypadku wady istotnej może wystąpić o obniżenie ceny albo w ostateczności odstąpienia od umowy.

8. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji, na podstawie posiadanego przez klienta/klientkę paragonu fiskalnego/faktury.

9. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl.

10. Towar podlegający reklamacji/zwrotowi należy odesłać na adres:

SERFENTA Spółka z o.o. ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn.

Koszt przesyłki pokrywa kupujący.