Regulamin

REGULAMIN sklepu Serfenta Spółka z o.o.

 

§ I. WSTĘP

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepserfenta.pl.pl (zwany dalej „Sklepem”)  którego właścicielem Stowarzyszenie Serfenta ul. Srebrna 1 43-400 Cieszyn, NIP 5482495964, KRS 0000263949, REGON 240486465 nazwa organu prowadzącego prowadzącego rejestr: Sąd Rejonowy w BIELSKU-BIAŁEJ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Zgodnie z umową jest prowadzony jest przez SERFENTA Spółka z o.o. ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn (zwana dalej Spółką)

Tel. +48 507 933 191; +48 517 152 687; +48 507 292 666, e-mail: biuro@serfenta.pl

 

2. Spółka prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.

Dokonując zakupu w sklepie, Klient akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

§ II. OFERTA SKLEPU Serfenta Spółka z o.o.

 

1. Wszystkie ceny prezentowane na naszych stronach są cenami brutto. Nie zawierają podatku VAT gdyż Spółkanie jest płatnikiem VAT.

2. Warunki przeprowadzania akcji promocyjnych są każdorazowo ogłaszane, promocje są dookreślone czasowo.

3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, w związku z tym, sprzedaż następuje w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4. Do produktu jest dołączany dowód fiskalny/paragon fiskalny/faktura, którego posiadanie jest podstawą rozpatrywania reklamacji i zwrotów. Na życzenie klienta/klientki zamiast paragonu może zostać wystawiona faktura. Zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić przy składaniu zamówienia, po wystawieniu paragonu nie będzie już takiej możliwości.

 

§ III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.sklep. serfenta.pl. Zamówienia mogą być składane w sytuacjach wyjątkowych drogą telefoniczną.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja w sklepie WWW.sklep.serfenta.pl podanie swoich danych oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zakupów. Administrowanie i przetwarzanie danych jest zgodne z polityką RODO. Klient/ka w każdym momencie zgodnie ze swoją wolą może wycofać zgody oraz usunąć swoje konto zgodnie z instrukcjami na stronie. Podanie danych osobowych je dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dokonywanie zakupów poprzez sklep.

3. W zamówieniu Klient dokonuje:

- wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości oraz dokonuje zapłaty zgodnie z mechanizmami na stronie wybierając sposób płatności oraz rodzaj przesyłki.

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Stowarzyszenie.

6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, faktura  jest wystawiana na życzenie Klienta na wskazany adres. Paragon jest podstawą do reklamacji i zwrotów. Po wystawieniu paragonu wystawienie faktury nie jest już możliwe. Zapotrzebowanie na fakturę należy zgłosić podczas składania zamówienia.

7. Sklep wysyła również towar za granicę (tylko po wyborze i akceptacji kosztów wysyłki zagranicznej oraz po uprzedniej wpłacie na konto).

 

§ IV. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

1. Zmian w zamówieniu, bądź rezygnacji z zamówienia Klient może dokonać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysyłki).

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny, bądź mailowy z obsługą sklepu na adres biuro@serfenta.pl

 

§ V. FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- płatność gotówką przy odbiorze;

- przelewem bankowym tradycyjnym na konto;

- szybkim transferem

 

2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym bądź on-line za pośrednictwem konta paypal.

 

§ VI. DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. CZAS OCZEKIWANIA = CZAS REALIZACJI + CZAS DOSTARCZENIA

 

2. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od produktu. To czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili przekazania zamówionych towarów w sklepie do wysyłki, wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględnia się tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku).

3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – odbiór osobisty w biurze Serfenty  - z chwilą przyjęcia do realizacji, odbiór możliwy dnia następnego

- w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym oraz PayPal – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

5. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz usług kurierskich na wskazany przez klienta adres.  Przesyłki kurierskie oraz pocztowe są realizowane zgodnie z regulaminami przewoźników, świadczących usługi. Za problemy z dostarczeniem przesyłki odpowiada firma przewozowa zgodnie z określonymi zasadami.

6. Czas dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy:

Firma kurierska 2-4 dni robocze

7. Produkty oferowane przez Stowarzyszenie to przedmioty wykonywane ręcznie przez rzemieślników – plecionkarzy. W szczególnych przypadkach, kiedy zamówiony przedmiot nie znajduje się w magazynie Serfenty, klient zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na wykonanie przedmiotu.

Czas oczekiwania będzie podawany w takim przypadku indywidualnie. Czas oczekiwania wydłuża się o czas wykonania przedmiotu, przy przedmiotach oznaczonych jako „na zamówienie”.

8. KOSZT DOSTAWY - Do kosztu zamówienia doliczany jest koszt dostawy przesyłki zgodny z bieżącym cennikiem pośrednika - w tym wypadku firmy transportowej - Poczty Polskiej lub kuriera DPD. Kosz przesyłki jest ustalany zgodnie z podanymi danymi adresowymi dot. kraju dostarczenia przesyłki oraz wagą zamówionego towaru. 

 

§ VII.  ZWROTY  i REKLAMACJE

 

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWROTÓW

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. na następującym formularzu: LINK).

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu.

6. Aby dokonać zwrotu konieczne jest: posiadanie paragonu fiskalnego zakupu lub faktury oraz należy wypełnić formularz zwrotu. Dokumenty są dostępne w zakładce: reklamacje i zwroty.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA REKLAMACJI. RĘKOJMIA.

6. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami (i nie posiadające praw konsumenta) w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, rękojmia za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sklepem.

7. W przypadku zakupu towarów przez osoby będące konsumentami  (oraz posiadające prawa konsumenta) w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zastosowanie znajdują poniższe zasady.

8. Sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie może jednak skończyć się przed terminem wygaśnięcia odpowiedzialności Serfenty z tytułu rękojmi.  Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru. W przypadku wady istotnej może wystąpić o obniżenie ceny albo w ostateczności odstąpienia od umowy.

8. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji, na podstawie posiadanego przez klienta/klientkę paragonu fiskalnego/faktury.

9. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl.

10. Towar podlegający reklamacji/zwrotowi należy odesłać na adres:

Serfenta Spółka z o.o., ul. Rynek 20  43-400 Cieszyn

§ VIII. Ochrona danych osobowych

 

1. Sklep Spółki określa zasady Polityki prywatności, informując Klientów o kwestiach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz potwierdza ich zgodność ze stanem faktycznym.

3. Administratorem danych osobowych jest Serfenta Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą w Cieszynie, przy ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn

4. Spółka przechowuje następujące dane osobowe:

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres pod jaki ma zostać dostarczona przesyłka, ewentualnie dane do wystawienia faktury.

Podanie tych danych jest konieczne do złożenia zamówienia.

5. Dane o Kliencie gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia poprawnej obsługi zamówienia.

Dane te będą przechowywane i zgodnie z procedurami odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 199710 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 200218 r., Nr 101, poz. 1000, ze zm.).

6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom sklepu, tj. dostawcom usług informatycznych, firmą świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, pośrednikom płatności, biurom księgowo-rachunkowym.

6. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów marketingowych, w tym newslettera Stowarzyszenia. W tym celu wyraża odrębną zgodę, którą również może w dowolnej chwili wycofać. Kiedy klient kliknie „zapisz się do newslettera” dane osobowe będą też przetworzane w celach marketingowych (wysyłka newslettera), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podowanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania lub usuwania.

8. Podstawa  prawną  Polityki Prywatności jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.).

 

§ IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019. r.

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Życzymy udanych zakupów i postaramy się zapewnić najwyższą jakość obsługi sklepu! 

Serfenta