O nas

serfenta.pl 

Znajdziesz tu unikatowe, naturalne kosze, torby i inne produkty, wszystkie wyplatają tradycyjni, polscy rzemieślnicy.

 

100% ręcznego wykonania

0% masowej produkcji, totalne unikaty

tradycja i nowoczesność

produkty na długie i dobre życie

polscy rzemieślnicy

 

 

Istniejemy, aby plecionkarstwo żyło! 

Przedsiębiorstwo społeczne STOWARZYSZENIE SERFENTA utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.