Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Sklepu  www.sklep.serfenta.pl

1. Informacje ogólne 

Serfenta Spółka z.o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Sklep www.sklep.serfenta.pl (dalej: „Sklep”). Zależy nam, aby każdy użytkownik/użytkowniczka wiedzieli, jakie dane pozyskujemy, dlaczego oraz jak może chronić swoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu.

 

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest:

Serfenta Spółka z o.o. ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn, Numer KRS 0001004962 NIP 5482747650

REGON 52377377000000, Tel. +48 507 933 191; +48 517 152 687; +48 507 292 666, e-mail: biuro@serfenta.pl .

Spółka Serfenta prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.

 

3. Kontakt z Administratorem

Z Administratorem danych można skontaktować się mailowo biuro@serfenta.pl lub telefonicznie

 

4. Dane

Korzystamy z Państwa danych, ponieważ zdecydowali się Państwo dokonać zakupu w naszym Sklepie lub wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o regulamin, z którym mogą Państwo zapoznać się na tej samej stronie w zakładce „Regulamin”

 

Dodatkowo Sklep gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

 

Dane konieczne do realizacji zamówień, podawane dobrowolnie to: imię i nazwisko, adres do wysyłki, nr telefonu, adres e-mail.

 

5. Dane przetwarzane są w celach: 

Realizacja umowy sprzedaży

Prowadzenie konta klienta w Sklepie

Rozpatrywanie zwrotów, wymian i reklamacji

Kontakt w przypadku problemów z płatnością

Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną po wyrażeniu osobnej zgody na otrzymywanie newslettera

Wewnętrzne cele statystyczne administratora

Marketing bezpośredni 

 

6. Przekazywanie danych w celu realizacji powyższych celów:

W trakcie realizacji Państwa zamówienia przekazujemy Państwa dane do naszych partnerów celu realizacji zamówienia.

DPD  oraz Poczta Polska S.A - Państwa dane przekazywane są wymienionym podmiotom w celu dostarczenia zamówienia. Przekazywane są wyłącznie dane niezbędne do realizacji dostawy.

PayPal Holdings INC. iMoje ING  - Państwa dane przekazywane są wymienionym podmiotom w celu odbioru lub dokonania płatności za towary w niezbędnym zakresie. 

 

7. Jak długo dane będą przetwarzane?

Przekazywane dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.

 

Usunięcie danych i zaprzestanie korzystania ze sklepu jest możliwe w dowolnym momencie i następuje przez usunięcie konta w Sklepie. Od tego momentu dane nie są już przetwarzane.

 

Chęć usunięcia danych z bazy newslettera można zgłosić mailowo jako prośbę o usunięcie danych.

 

8. W związku z udostępnieniem danych klient/klientka ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego w razie nieprawidłowego działania ze strony sklepu.

 

9. Cookies/ ciasteczka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie Sklepu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

dostosowywania zawartości strony i optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

 

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

 

Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

Administrator przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

10. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

11. Postanowienia końcowe 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną - zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).